نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

نور بر آتش

Nur Bar Atash 00

سمندر دهقانی نوازندگی تار را نزد بهروز همتی و کیوان ساکت آموخته‌است. او اکنون در کالیفرنیایِ آمریکا زندگی می‌کند و این اثر نیز در همان‌جا ضبط شده‌است. در دفترچه‌ی آلبوم رویکرد دهقانی به ساخته‌هایش برای این دونوازیِ تار و تمبک «بیان تجربیات موسیقایی با حفظ اصول موسیقی دستگاهی ایران» ذکر شده‌است. مطابق با این هدف اثر دو سوئیت دستگاهی را تشکیل می‌دهد که اولی در بیات اصفهان است و دومی در ماهور. به‌علاوه تمامیِ تکنوازی‌های ریتم آزاد با نام گوشه‌های ردیف نام‌گذاری شده‌‌اند و محتوای ملودیک آنها نیز ملهم از ردیف (خصوصاً ردیف میرزا عبدالله) است. صدادهی تار و دینامیک‌ها نیز طعم‌هایی از تارِ شهنازی و علیزاده را در خود دارد. شاید قطعات موزون با ریتم‌های چندزمانه‌ی غیرمعمول در «موسیقی دستگاهی» بخشی از آن «بیان تجربیات موسیقایی» باشد. با این‌حال همین ریتم‌های چندزمانه نه لزوماً به‌دلیل اینکه در «موسیقی دستگاهی» سابقه نداشته‌اند غیرمعمول هستند بلکه به‌دلیل چینش غیرمنتظره‌ی ضربان‌های مختلف این‌گونه‌اند. به‌علاوه اگر التهاب در مضراب‌های قرص و محکمِ دهقانی را به تندای بالایِ قطعات موزون و این رویکرد ریتمیک او بیافزاییم باز هم رگه‌هایی پررنگ از تأثیر علیزاده‌ بر اثر را می‌بینیم. نگاهِ سینا دهقانی، نوازنده‌ی تمبک اثر، به همراهی با ساز ملودیک، دنبال‌کردنِ عینی الگوهای وزنی ملودی، دینامیک‌ها و رنگ‌های صوتی تار است. هرچند در نقاطی پرسش‌ و پاسخ‌هایی با تار شکل می‌گیرد یا ممکن است تمبک یک الگوی وزنی تار را با یک یا چندضرب تأخیر اجرا کند و به‌این‌طریق به ضخامت بافت بیافزاید. در پایان می‌توانید قسمتی از قطعه‌ی «رقص سایه‌ها» را بشنوید.

برای خرید و دانلود آلبوم نور بر آتش به وب‌سایت بیپ‌تونز مراجعه کنید.

09 بهمن 1396

ارسال دیدگاه


بالا