نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)
playlistcover

پلی‌لیست نُویز مجموعه‌ای از قطعات انتخاب‌شده از آلبوم‌های منتشرشده‌ی اخیر است که اعضای هیأت تحریریه‌ی نُویز آن‌ها را انتخاب می‌کنند. این پلی‌لیست براساس معیارهای تخصصی و زیبایی‌شناسانه انتخاب و تنظیم شده است و نماینده‌ی سلیقه‌ی کلی رسانه‌ی نُویز است. نگاه متفاوت به ساختارهای از پیش‌تعیین‌شده، رسیدن به بیانی اثرگذار در موسیقی، رنگ و‌ بافت، و شناخت عمیق عناصر موسیقی از معیارهای انتخاب قطعات این پلی‌لیست است.

بالا