نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

دسته بندی: بهترین آلبوم ماه


Best Albom in Month cover8

بهترین آلبوم شهریورماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم شهریورماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:

یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی» با امتیاز (۳/8 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.


sorena 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی


جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

اپرای رستم و سهراب - لوریس چکناوریان 3/3
پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی 3/8
افشار - مهسا عظیمی 1/6
تو مست‌تری یا من؟ - داود آزاد 2/4
سیمرغ منتخب موسیقی فیلم - لوریس چکناوریان 3/4جزئیات آراء مردمی از مجموع 70 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 30% (21) اپرای رستم و سهراب - لوریس چکناوریان
▫️ 48% (34) پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی
▪️ 10% (7) افشار - مهسا عظیمی
▫️ 7% (5) تو مست‌تری یا من؟ - داود آزاد
▪️ 4% (3) سیمرغ منتخب موسیقی فیلم - لوریس چکناوریان


لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

11 مهر 1397
Best Albom in Month cover7

بهترین آلبوم مردادماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم مردادماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین» با امتیاز (۳/7 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

 phonogram 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین


با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، آلبوم «انگاره‌ی فراق» با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

engareh feragh 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: انگاره‌ی فراق


جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

هزاره‌ی تنبور - فرید الهامی 1/8
مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین 3/7
رها در باد - آرش احمدی‌نسب 1/8
صلح - علیرضا پورغلام 1/1
دق دوم - نقی صاحبقرانی 1/4
انگاره‌ی فراق - کیارش داودی، کریم ابراهیمی 3/4
برای نیما - محمدعلی خودشناس 1/1

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع 83 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 14% (12) هزاره‌ی تنبور - فرید الهامی
▫️ 8% (7) مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین
▪️ 2% (2) رها در باد - آرش احمدی‌نسب
▫️ 4% (4) صلح - علیرضا پورغلام
▪️ 2% (2) دق دوم - نقی صاحبقرانی
▫️ 66% (55) انگاره‌ی فراق - کیارش داودی، کریم ابراهیمی
▪️ 1% (1) برای نیما - محمدعلی خودشناس

 

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

21 شهریور 1397
Best Albom in Month cover6

بهترین آلبوم تیرماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم تیرماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «پرتره‌ی آهنگساز در جوانی» با امتیاز (۳/۴ از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

 

portrait 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: پرتره‌ی آهنگساز در جوانی

 

جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

اسکریابین | آثار پیانویی - علی یگانه ۱/۹
پرتره‌ی آهنگساز در جوانی - امین شریفی ۳/۴
گل گلدون: پیانو جَز - پژمان کیوان ۲/۶
افسانه‌ی روزگار - مسعود شعاری، سالار عقیلی ۱/۸
تا ابد ابری - علی جعفری پویان ۲/۲
پیدای پنهان - احسان انوریان، سالار عقیلی ۰/۹

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع ۹۲ رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 7% (7) اسکریابین | آثار پیانویی - علی یگانه
▫️ 61% (57) پرتره‌ی آهنگساز در جوانی - امین شریفی
▪️ 6% (6) گل گلدون: پیانو جَز - پژمان کیوان
▫️ 8% (8) افسانه‌ی روزگار - مسعود شعاری، سالار عقیلی
▪️ 13% (12) تا ابد ابری - علی جعفری پویان
▫️ 2% (2) پیدای پنهان - احسان انوریان، سالار عقیلی

 

 لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

27 مرداد 1397
Best Albom in Month cover5

بهترین آلبوم خردادماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم خردادماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «روز ششم» با امتیاز (4/3 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

 

rooze sheshom 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: روز ششم

 

جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

جاودانه‌های موسیقی مازندران - احمد بختیاری 2/3
روز ششم - مهران روحانی، امانوئل ملیک اصلانیان 4/3
سالنامه - محمدرضا فیاض 3
لیلة راست - هیّاف یاسین، گروه سنّت موسیقی عربی 3/1
خداوند رخش - هوشیار خیام 1/3
هفت‌واد - مسعود نکویی 1
رنگ‌های قدیمی - استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول 2/3

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع 74 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 6% (5) جاودانه‌های موسیقی مازندران - احمد بختیاری
▫️ 32% (24) روز ششم - مهران روحانی، امانوئل ملیک اصلانیان
▪️ 31% (23) سالنامه - محمدرضا فیاض
▫️ 6% (5) لیلة راست - هیّاف یاسین، گروه سنّت موسیقی عربی
▪️ 8% (6) خداوند رخش - هوشیار خیام
▫️ 2% (2) هفت‌واد - مسعود نکویی
▪️ 12% (9) رنگ‌های قدیمی - استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

27 تیر 1397
Best Albom in Month cover4

بهترین آلبوم اردیبهشت‌ماهِ ۱۳۹۶


نظرسنجی بهترین آلبوم اردیبهشت‌ماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «من همان نای‌ام» با امتیاز (3/8 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

man haman nayam 301

با این اثر بیشتر آشنا شوید: من همان نای‌ام

 

با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، آلبوم «انگاره - نخستین دوره‌ی مسابقات آهنگسازی، جایزه‌ی رضا کروریان» با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

engareh 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: انگاره

 

جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

انگاره - نخستین دوره‌ی مسابقات آهنگسازی، جایزه‌ی رضا کروریان 3/6
پنج مردن با بهار - گروه عبور 2
راز خیام - امیرحسین طریقت، سالار عقیلی، بهزاد عبدی 0/6
باد - ابوسعید مرضایی، فربد یداللهی 1/6
پارتیتاها برای ویلن سولو یوهان سباستین باخ - افشین ذاکر 2
تک‌نوازی قیچک - نسیم شیرافکن 3/2
عود ایرانی، دیرینه دلخواه - شهرام غلامی 1/6
موسیقی نو در ایران (۲) - علیرضا مشایخی، آزاد حکیم رابط و... 2/8
عطاریه - رامین بحیرائی، پیام بحیرائی 1/8
من همان نای‌ام - سیامک جهانگیری، مهدی امامی 3/8
بشنو از نو - بهرام دهقانیار 2/6

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع ۱82 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 44% (81) انگاره - نخستین دوره‌ی مسابقات آهنگسازی، جایزه‌ی رضا کروریان
▫️ 3% (7) پنج مردن با بهار - گروه عبور
▪️ 1% (3) راز خیام - امیرحسین طریقت، سالار عقیلی، بهزاد عبدی
▫️ 1% (3) باد - ابوسعید مرضایی، فربد یداللهی
▪️ 2% (5) پارتیتاها برای ویلن سولو یوهان سباستین باخ - افشین ذاکر
▫️ 4% (9) تک‌نوازی قیچک - نسیم شیرافکن
▪️ 2% (4) عود ایرانی، دیرینه دلخواه - شهرام غلامی
▫️ 2% (5) موسیقی نو در ایران (۲) - علیرضا مشایخی، آزاد حکیم رابط و...
▪️ 1% (3) عطاریه - رامین بحیرائی، پیام بحیرائی
▫️ 30% (56) من همان نای‌ام - سیامک جهانگیری، مهدی امامی
▪️ 3% (6) بشنو از نو - بهرام دهقانیار

 

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

28 خرداد 1397
Best Albom in Month cover3

بهترین آلبوم فروردین‌ماهِ ۱۳۹۶


نظرسنجی بهترین آلبوم فروردین‌ماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار گردید:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «سایه‌وار» با امتیاز (3/5 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

sayeh var 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: سایه‌وار

با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، آلبوم «بزم حریفان» با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

bazme harifan 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: بزم حریفان

 

جزئیات آراء گروه تحریریه به شرح زیر می‌باشد: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

۱۳۴۹ - علیرضا مشایخی ۲/۵
کو؟ - جلیل شعاع ۲/۳
نوایی دیگر - کامران داروغه ۲/۹
بزم حریفان - سهیل حسنوی، شایان ریاحی ۲/۳
پیش‌درآمدهای قدیمی - استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول ۳/۱
زمین - هوشیار خیام، احمد پوری ۱/۹
برای کامیون‌ها - ماکان اشگواری ۲/۸
سیاه‌مشق سه‌تار - کیوان ساکت ۱/۴
سایه‌وار - مسعود شعاری، پژمان حدادی ۳/۵
کنسرت راست‌پنج‌گاه - سوسن اصلانی، علی رستمیان ۲
دیوار و چین - علی قمصری ۱/۲

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع ۱۷۸ رأی أخذ شده به شرح زیر می‌باشد:

▪️ 4% (8) ۱۳۴۹ - علیرضا مشایخی
▫️ 2% (5) کو؟ - جلیل شعاع
▪️ 1% (2) نوایی دیگر - کامران داروغه
▫️ 44% (80) بزم حریفان - سهیل حسنوی، شایان ریاحی
▪️ 5% (9) پیش‌درآمدهای قدیمی - استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول
▫️ 8% (16) زمین - هوشیار خیام، احمد پوری
▪️ 6% (11) برای کامیون‌ها - ماکان اشگواری
▫️ 2% (5) سیاه‌مشق سه‌تار - کیوان ساکت
▪️ 15% (28) سایه‌وار - مسعود شعاری، پژمان حدادی
▫️ 1% (3) کنسرت راست‌پنج‌گاه - سوسن اصلانی، علی رستمیان
▪️ 6% (11) دیوار و چین - علی قمصری

 

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

22 اردیبهشت 1397
Best Albom in Month cover

بهترین آلبوم اسفندماهِ ۱۳۹۶


نظرسنجی بهترین آلبوم اسفندماهِ ۹۶ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار گردید:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام گردید:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «تصنیف‌های عارف قزوینی» با امتیاز (3/5 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

tasnif

با این اثر بیشتر آشنا شوید: تصنیف‌های عارف قزوینی

.با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، آلبوم «دوگانه سوز» با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد

doganesooz

با این اثر بیشتر آشنا شوید: دوگانه سوز


جزئیات آراء گروه تحریریه به شرح زیر می‌باشد: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

 ایوارگاه - وحید طهرانی آزاد 2/7
خاطرات پراکنده - حال بند 1/6
کوگیتا - مارتینا کوسِسکا 3/1
هلهله - شهرام غلامی، دی زنگ رو 2/9
حباب و سراب -  نگین زمردی 2/6
دوگانه سوز - گروه خورشید سیاه 2/2
تصنیف‌های عارف قزوینی - فرید خردمند، مهدی امامی، امیر شریفی 3/5
ایران زمین - علی ایدآلی، دامون خیابانی، یزدان مرتجی و... 3/1
رند بازاری - کوشا میرزایی 1/4
سپکتروم -  علیرضا مشایخی 2/6
ایستگاه دو - کوارتت کاسته 3/4

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع 516 رأی أخذ شده به شرح زیر می‌باشد:

▪️ 35% (182) ایوارگاه - وحید طهرانی آزاد
▫️ 1% (7) خاطرات پراکنده - حال بند
▪️ 5% (30) کوگیتا - مارتینا کوسِسکا
▫️ 2% (11) هلهله - شهرام غلامی، دی زنگ رو
▪️ 0% (3) حباب و سراب - نگین زمردی
▫️ 44% (228) دوگانه سوز - گروه خورشید سیاه
▪️ 4% (24) تصنیف‌های عارف قزوینی - فرید خردمند، مهدی امامی، امیر شریفی
▫️ 0% (2) ایران زمین - علی ایدآلی، دامون خیابانی، یزدان مرتجی و...
▪️ 0% (3) رند بازاری - کوشا میرزایی
▫️ 1% (10) سپکتروم - علیرضا مشایخی
▪️ 3% (16) ایستگاه دو - کوارتت کاسته

 

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

19 فروردین 1397
بالا