نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)
dont stop

موسیقی و تکامل - بخش اول

تمامی فرهنگ‌هایی که می‌شناسیم به موسیقی و رقص واکنش نشان می‌دهند. ممکن است که نوع موسیقی‌شان متفاوت باشد، اما اصول بنیادی ساخت موسیقی در آنها یکسان است. ظاهراً شناخت موسیقی و پاسخ حسی ما به آن پدیده‌ای جهانی و فراگیر است که حتی در نوزادان بسیار کم‌سن و فارغ از رشد فرهنگی نیز مشاهده می‌شود.

سوال این است که موسیقی دقیقاً به چه‌کار می‌آید؟ چرا پدیده‌ای جهانی است که می‌تواند افراد را عمیقاً متاثر کند؟  و چرا بخشی اساسی و حساس از زندگی ما است؟

موسیقی گونه‌ای از ارتباط است که با زبان تفاوت دارد. در انسان‌ها، موسیقی احساسات را برانگیخته کرده و پاسخ‌های خودکار و فیزیولوژیکی را ایجاد می‌کند. موسیقی همراه خود، فعال شدن اعصاب را به‌همراه آورده و به شکلی جدایی‌ناپذیر با حرکت و رقص مرتبط است.

موسیقی تعاملات درون‌گروهی را تسهیل کرده و وضعیت برانگیختگی عمومی ایجاد می‌کند. موسیقی همچنین به پیوستگی و سامان‌دهی ساختار اجتماعی ما کمک می‌کند.

در سرتاسر تاریخ ، رهبران گروه‌های ملی، احزاب سیاسی یا نهادهای مذهبی قدرت موسیقی را در تاثیرگذاری بر اجتماعات به‌خوبی درک کرده‌اند. در دوره‌های اخیر، پژوهش‌گران نشان داده‌اند که موسیقی زمان را ساختارمند کرده و چارچوبی حافظه‌ای ایجاد می‌کند که به نظم‌دادن دانش ما کمک می‌کند. بسیاری از ما می‌توانیم متن ترانه‌ها را به‌یاد بیاوریم اما تقریباً هیچ نثری را در خاطر نداریم. با این حال اثر موسیقی همچنان امری مرموز باقی مانده است. ظاهراً موسیقی هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد یا هیچ اطلاعاتی را مثل زبان منتقل نمی‌کند.

در نظر بسیاری، تکامل زبان در گونه‌ی انسان خردمند (هوموسیپین-نام علمی گونه‌ی انسان امروزی) تنها رویداد مرتبط به تکامل ذهن دارای قابلیت شناختی مدرن است. پس رابطه‌ی بین موسیقی و زبان چیست و تا چه‌حد مرتبط یا مستقل از هم هستند؟

می‌دانیم ساختار مغز ما برای پردازش هردو گونه‌ی ارتباط (موسیقی و زبان) تکامل یافته است، اما از نظر تکاملی، ابتدا موسیقی تکامل یافته یا زبان؟ یا نوعی نیای مشترک بین آنها وجود داشته که با تکامل هوموسیپین، به دو نوع ارتباط مختلف تفکیک شده است؟

آیا موسیقی عنصر مهم و تاثیرگذاری در رشد و سلامت گونه‌ی ما بوده است؟ از نظر تکاملی، هنگامی که اجداد ما از شرق آفریقا مهاجرت کرده و تمامی سیاره را به تسخیر خود درآوردند، موسیقی چه مزیت تکاملی‌ای برای هوموسیپین فراهم می‌کرده است؟ چرا موسیقی در کنار زبان در تمامی فرهنگ‌ها، و هزاران نسل پس از تکامل ما همچنان وجود دارد؟

ارسال دیدگاه


بالا