نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

تگ: ویدئو


لحظات - لحظه‌ی اِشنیتکه

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - باروک و باخ (قسمت دوم)

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

«لحظات - لحظه‌ی شوستاکوویچ»

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

«لحظات - لحظه‌ی استراوینسکی»

از سری گفتارهای نویز با مانی جعفرزاده

«لحظات - لحظه‌ی شوئنبرگ»

از سری گفتارهای نویز با مانی جعفرزاده

بالا