نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

دسته بندی: بهترین آلبوم ماه


Best Albom in Month cover11

بهترین آلبوم آذرماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم آذرماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:

یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «مجد تار - لطف‌اله مجد» با امتیاز (۳/5 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

majde tar 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: مجد تار

با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز» آلبوم «افشاری - حسین اینانلو، پویان گرامی»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

afshari 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: افشاری


جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

روایت اصفهان - حسام اینانلو، پویان بیگلر، پریچهر خواجه 2/6
افشاری - حسین اینانلو، پویان گرامی 1/2
اوقات - مقداد شاه‌حسینی 1/9
مجد تار - لطف‌اله مجد، حسین تهرانی، امیرناصر افتتاح 3/5
از کوچ تا رهائی - ستار هشیاری‌پور، وحید تاج 1/3
رفته ز دل - پیمان خازنی، آوا عباس‌زاده، مجید حسین‌خانی 0/6
کوروش کبیر: صحنه‌های سمفونیک - لوریس چکناوریان 3
کنسرتو پیانو، کنسرتو گیتار - لوریس چکناوریان 3/3


جزئیات آراء مردمی از مجموع 73 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 8% (6) روایت اصفهان - حسام اینانلو، پویان بیگلر، پریچهر خواجه
▫️ 41% (30) افشاری - حسین اینانلو، پویان گرامی
▪️ 5% (4) اوقات - مقداد شاه‌حسینی
▫️ 21% (16) مجد تار - لطف‌اله مجد، حسین تهرانی، امیرناصر افتتاح
▪️ 1% (1) از کوچ تا رهائی - ستار هشیاری‌پور، وحید تاج
▫️ 1% (1) رفته ز دل - پیمان خازنی، آوا عباس‌زاده، مجید حسین‌خانی
▪️ 8% (6) کوروش کبیر: صحنه‌های سمفونیک - لوریس چکناوریان
▫️ 12% (9) کنسرتو پیانو، کنسرتو گیتار - لوریس چکناوریان


لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

19 دی 1397
Best Albom in Month cover10

بهترین آلبوم آبان‌ماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم آبان‌ماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:

یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «کنسرتو ویولنسل و کنسرتو پیپا - لوریس چکناوریان» با امتیاز (۳/6 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

concerto 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: کنسرتو ویولنسل و کنسرتو پیپا

با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز» آلبوم «گمشده‌ی ابدی - پویان قندی»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

LOST Copy

با این اثر بیشتر آشنا شوید: گمشده‌ی ابدی

جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

گمشده‌ی ابدی - پویان قندی 1/9
درون کوچ - نگین زمردی 1/7
کنسرتو ویولنسل، کنسرتو پیپا - لوریس چکناوریان 3/6
بی‌گاهان - پشنگ کامکار 2/1
هیچ در هیچ - هوشنگ کامکار 1/2
خلوت‌گاه من - مسعود شناسا 1/8

جزئیات آراء مردمی از مجموع 77 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 62% (48) گمشده‌ی ابدی - پویان قندی
▫️ 5% (4) درون کوچ - نگین زمردی
▪️ 18% (14) کنسرتو ویولنسل، کنسرتو پیپا - لوریس چکناوریان
▫️ 2% (2) بی‌گاهان - پشنگ کامکار
▪️ 3% (3) هیچ در هیچ - هوشنگ کامکار
▫️ 7% (6) خلوت‌گاه من - مسعود شناسا


لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

27 آذر 1397
Best Albom in Month cover9

بهترین آلبوم مهرماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم مهرماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:

یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «زندگانی مسیح - لوریس چکناوریان» با امتیاز (۳/3 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

masih 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: زندگانی مسیح

 
جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

سه‌نوازی در آرامش - حسین بهروزی‌نیا، جاوید افسری‌راد، داود ورزیده 1/9
نوبانگ - محمدامین اکبرپور، علی‌رضا حاجی‌طالب 2
دره‌ی خاموش - گروه بادزنگ 2/2
ایران من - سهراب پورناظری، همایون شجریان 2/3
شعر و فریاد - بابک باربد 2/2
سپیدار - سپیده خداوردی، مجید درخشانی 0/7
سکانس بهشت - بهزاد عبدی 1/4
زندگانی مسیح - لوریس چکناوریان 3/3


جزئیات آراء مردمی از مجموع 69 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 8% (6) سه‌نوازی در آرامش - حسین بهروزی‌نیا، جاوید افسری‌راد، داود ورزیده
▫️ 2% (2) نوبانگ - محمدامین اکبرپور، علی‌رضا حاجی‌طالب
▪️ 2% (2) دره‌ی خاموش - گروه بادزنگ
▫️ 31% (22) ایران من - سهراب پورناظری، همایون شجریان
▪️ 5% (4) شعر و فریاد - بابک باربد
▫️ 2% (2) سپیدار - سپیده خداوردی، مجید درخشانی
▪️ 2% (2) سکانس بهشت - بهزاد عبدی
▫️ 42% (29) زندگانی مسیح - لوریس چکناوریان 


لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

26 آبان 1397
Best Albom in Month cover8

بهترین آلبوم شهریورماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم شهریورماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:

یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی» با امتیاز (۳/8 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.


sorena 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی


جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

اپرای رستم و سهراب - لوریس چکناوریان 3/3
پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی 3/8
افشار - مهسا عظیمی 1/6
تو مست‌تری یا من؟ - داود آزاد 2/4
سیمرغ منتخب موسیقی فیلم - لوریس چکناوریان 3/4جزئیات آراء مردمی از مجموع 70 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 30% (21) اپرای رستم و سهراب - لوریس چکناوریان
▫️ 48% (34) پارتیتورخوانی ۳: سرنا - رضا والی
▪️ 10% (7) افشار - مهسا عظیمی
▫️ 7% (5) تو مست‌تری یا من؟ - داود آزاد
▪️ 4% (3) سیمرغ منتخب موسیقی فیلم - لوریس چکناوریان


لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

11 مهر 1397
Best Albom in Month cover7

بهترین آلبوم مردادماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم مردادماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین» با امتیاز (۳/7 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

 phonogram 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین


با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، آلبوم «انگاره‌ی فراق» با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

engareh feragh 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: انگاره‌ی فراق


جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

هزاره‌ی تنبور - فرید الهامی 1/8
مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین 3/7
رها در باد - آرش احمدی‌نسب 1/8
صلح - علیرضا پورغلام 1/1
دق دوم - نقی صاحبقرانی 1/4
انگاره‌ی فراق - کیارش داودی، کریم ابراهیمی 3/4
برای نیما - محمدعلی خودشناس 1/1

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع 83 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 14% (12) هزاره‌ی تنبور - فرید الهامی
▫️ 8% (7) مجموعه‌های ایرانی آرشیو فنوگرام برلین
▪️ 2% (2) رها در باد - آرش احمدی‌نسب
▫️ 4% (4) صلح - علیرضا پورغلام
▪️ 2% (2) دق دوم - نقی صاحبقرانی
▫️ 66% (55) انگاره‌ی فراق - کیارش داودی، کریم ابراهیمی
▪️ 1% (1) برای نیما - محمدعلی خودشناس

 

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

21 شهریور 1397
Best Albom in Month cover6

بهترین آلبوم تیرماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم تیرماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «پرتره‌ی آهنگساز در جوانی» با امتیاز (۳/۴ از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

 

portrait 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: پرتره‌ی آهنگساز در جوانی

 

جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

اسکریابین | آثار پیانویی - علی یگانه ۱/۹
پرتره‌ی آهنگساز در جوانی - امین شریفی ۳/۴
گل گلدون: پیانو جَز - پژمان کیوان ۲/۶
افسانه‌ی روزگار - مسعود شعاری، سالار عقیلی ۱/۸
تا ابد ابری - علی جعفری پویان ۲/۲
پیدای پنهان - احسان انوریان، سالار عقیلی ۰/۹

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع ۹۲ رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 7% (7) اسکریابین | آثار پیانویی - علی یگانه
▫️ 61% (57) پرتره‌ی آهنگساز در جوانی - امین شریفی
▪️ 6% (6) گل گلدون: پیانو جَز - پژمان کیوان
▫️ 8% (8) افسانه‌ی روزگار - مسعود شعاری، سالار عقیلی
▪️ 13% (12) تا ابد ابری - علی جعفری پویان
▫️ 2% (2) پیدای پنهان - احسان انوریان، سالار عقیلی

 

 لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

27 مرداد 1397
Best Albom in Month cover5

بهترین آلبوم خردادماهِ ۱۳۹۷


نظرسنجی بهترین آلبوم خردادماهِ ۹۷ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:


یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر اعلام می‌شود:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «روز ششم» با امتیاز (4/3 از ۵) رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

 

rooze sheshom 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: روز ششم

 

جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

جاودانه‌های موسیقی مازندران - احمد بختیاری 2/3
روز ششم - مهران روحانی، امانوئل ملیک اصلانیان 4/3
سالنامه - محمدرضا فیاض 3
لیلة راست - هیّاف یاسین، گروه سنّت موسیقی عربی 3/1
خداوند رخش - هوشیار خیام 1/3
هفت‌واد - مسعود نکویی 1
رنگ‌های قدیمی - استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول 2/3

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع 74 رأی أخذ شده به این شرح است:

▪️ 6% (5) جاودانه‌های موسیقی مازندران - احمد بختیاری
▫️ 32% (24) روز ششم - مهران روحانی، امانوئل ملیک اصلانیان
▪️ 31% (23) سالنامه - محمدرضا فیاض
▫️ 6% (5) لیلة راست - هیّاف یاسین، گروه سنّت موسیقی عربی
▪️ 8% (6) خداوند رخش - هوشیار خیام
▫️ 2% (2) هفت‌واد - مسعود نکویی
▪️ 12% (9) رنگ‌های قدیمی - استادان دوره‌ی قاجار و پهلوی اول

لطفاً نظرات و پیشنهات خود را درباره‌ی این نظرسنجی با «نُویز» و از طریق یکی از نشانی‌های آن، درمیان بگذارید.

27 تیر 1397
بالا