نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

درباره‌ی نُـویز

«نُویـز» یک پروژه‌ی فرهنگی‌ـ‌هنری ‌است، برای تشکیل یک پشتوانه‌ی قابل اتکاءِ نقد، تحلیل و آگاهی‌رسانی در حوزه‌ی موسیقی. برای این‌که مخاطبانِ حرفه‌ایْ دلگرم‌تر فضای موسیقی را دنبال کنند،

مخاطبانِ غیرحرفه‌ای، بر دانش و قُوه‌ی تشخیص خود در حوزه‌ی موسیقی بیافزایند و مخاطبان تازه‌کار نیز، بتوانند به منابع نقد و فهمِ صحیحِ موسیقی، دسترسیِ ساده و سریع داشته باشند.

شرایط و مقررات

مطالبی که در «نُویز» منتشر می‌شوند،‌ آراء و نظرات نویسندگان آن است و بر اساس سیاست‌گذاری عمومی «نُویز» تدوین و منتشر می‌شوند. از آن‌جا که «نُویز» اولین انتشاردهنده‌ی این مطالب و مالک حقوقی این آثار است، هرگونه انتشار و بازنشر مطالبِ «نُویز» به هر نحو و در سایر رسانه‌ها، در گرو تقیُد به اعلام نام و نشانِ «نُویز» خواهد بود.

«نُویز» در تصمیم‌گیری برای ویرایش و انتشار مطالب رسیده، آزاد و مُخَیَر است. درباره‌ی آن‌ قسمت از مطالب که به منابع دیگر راجع هستند، مسؤولیت‌ها و محدودیت‌های منبع اصلی معتبر خواهد بود. 
«نُویز» همواره از نویسندگان و ناشران و تولیدکنندگان موسیقی برای همکاری استقبال می‌کند.

بالا