نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)
f6pfj2zb 1392699993

نقش موسیقی در تقویت استقامت شخصیتی چیست؟ (بخش اول)

موسیقی در زندگی ما چه نقشی دارد؟

موسیقی در مغازه‌ها، محل کار، در تلویزیون و سینما ما را احاطه کرده است. همچنین ما توسط آیپدها و وسایل مشابه برای زندگی شخصیمان موسیقی متن فراهم می‌کنیم. با تکنولوژی‌های جدید، طی تنها یک نسل، شنیدن موسیقی از عملی فعال به غیرفعال تبدیل شده است.

همه‌ی ما «اهل موسیقی» هستیم اما برای آنکه واقعاً از مزایایی موسیقی برخوردار باشیم باید با آن درگیر شویم. اینکه در طول زندگی یک موسیقی متن پس‌زمینه داشته باشیم کافی نیست.

مجموعه‌ی روبه‌رشدی از پژوهش‌ها در حیطه‌های تحقیقاتی مختلف به فواید مشارکت فعالانه در موسیقی ساختن اشاره دارند. روشن‌ترین نمونه‌ی این تحقیقات در حیطه‌ی موسیقی‌درمانی است. موسیقی‌درمانی یک روش درمانی نسبتاً جدید است که پس از جنگ جهانی دوم به تدریج شکل گرفته و حیطه‌ای پیچیده و متنوع را دربر می‌گیرد.

- کمک به نوجوانان برای کنار آمدن با درمان‌های پرخطر و پر استرس:

پژوهش جدیدی که ماه پیش منتشر شد به نتایج مثبت درمان با استفاده از موسیقی‌درمانی اشاره دارد. این پژوهش بر نوجوانان و جوانانی انجام شده که به دلیل سرطان تحت درمان‌های پر خطر سلول‌های بنیادی قرار داشته‌اند و موسیقی‌درمانی برای افزایش استقامت شخصیتی آنها به‌کار گرفته‌شده. استرس و اضطراب می‌تواند تاثیر شدیدی بر نتایج درمان داشته باشد، یعنی نتیجه‌ی درمان موثر از توانایی بیمار برای سازگاری و کنار آمدن با بیماری و درمان، و نیز ربطه‌ی او با افراد دیگر است.

پژوهش‌گران، درمانی را طراحی کردند که استقامت و پایداری بیمار را هدف گرفته بود. این برنامه هم مثل بسیاری برنامه‌های مرتبط با استقامت شخصیتی بر پایه‌ی تداوم و استقامت طراحی شده بود و هدفش این بود که عوامل شناخته‌شده‌ی پایداری و استقامت را تقویت کرده و ریسک را به حداقل برساند.

پژوهش‌گران مشاهده کردند که افراد فعال در گروه موسیقی‌درمانی قادر بودند تا بهتر با روند درمانی‌شان کنار بیایند و همچنین با خانواده و دیگران رابطه‌ی بهتری داشتند. آثار برنامه‌ی موسیقی‌درمانی حتی تا ۱۰۰ روز بعد هم قابل مشاهده بود.

استقامت شخصیتی خصلت مهمی است که معمولاً از آن به عنوان یک ویژگی پوشش دهنده یاد می‌شود. استقامت شخصیتی مشکلات را حل نمی‌کند، اما حفاظ و پناهی ایجاد می‌کند که با کمک آن افراد بهتر می‌توانند با مشکلاتشان روبرو شوند.

این کار با تقویت عوامل محافظت کننده در برابر عوامل خطرساز انجام می‌شود. شخصی که خصلت‌های استقامت شخصیتی بیشتری نشان می‌دهد «مقاوم» و شخصی که خصلت‌های خطر را بیشتر نشان می‌دهد «در خطر» تعریف می‌شود.

عوامل محافظت‌کننده و خطرساز دو روی یک سکه هستند. در این پژوهش سه عامل کلیدی یعنی نظارت بر خود، پیش‌قدم شدن برای کار و نیز رابطه با دیگران، مورد بررسی قرار گرفتند و در نتیجه‌ی آن، برنامه‌ی موسیقی درمانی بسیار موثر واقع شد.

ارسال دیدگاه


بالا