نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)
vb5ynqsx 13927005

نقش موسیقی در تقویت استقامت شخصیتی چیست؟ (بخش اول)

- روان‌شناسی موسیقی و کودکان

پژوهش دیگری اثر کار فعال با موسیقی را بر تقویت استقامت شخصیتی در کودکان پیش‌دبستانی بررسی می‌کند؛ و راه‌هایی را نشان می‌دهد که درگیری فعال با موسیقی چطور بر کودکان معمولی اثر می‌گذارد.  نقش موسیقی در رشد موضوع اصلی این پژوهش است.

فاکتورهای استقامت شخصیتی در تقریباً ۲۰۰ کودک که به صورت هفتگی در کلاس‌های موسیقی شرکت می‌کنند سنجیده شد: نظارت بر خود، پیش‌قدم شدن برای کار و رابطه با دیگران. با کودکان، والدین و معلم‌هایشان گفتگو شد و توانایی‌های شناختی و نیز استقامت شخصیتی آنها سنجیده شد.

سال‌های پیش از دبستان بسیار مهمند. مغز کودکان در این زمان تحت سازمان‌دهی ساختارپذیری شدیدی قرار دارد. کودکان تازه دارند با آموزش رسمی درگیر می‌شوند و از خانواده جدا شده و روابط جدیدی را با گروه هم‌سالان شکل می‌دهند.

اگر استقامت از سنین پایین‌تر تقویت شود، آیا آموزش می‌تواند موثرتر باشد؟ نقش موسیقی در این زمینه چیست؟

کار فعالانه با موسیقی ویژگی‌های ذاتی دارد که عوامل حفاظتی را تقویت می‌کند. استقامت شخصیتی، همانطور که در درمان کمک می‌کرد، در دیگر حیطه‌ها هم کمک‌رسان است.

آنچه آموختیم این است که ۶۰ درصد افراد به صورت طبیعی از استقامت برخوردارند. حتی کودکانی که تحت سوءاستفاده‌های شدید قرار می‌گیرند تا ۴۰ سالگی قادر خواهند بود زندگیشان را سروسامان بدهند. تصور کنید اگر عوامل تقویت کننده‌ی استقامت در کودکان «در خطر» از سنین کودکی تقویت شود مسیر زندگی آنها چقدر متفاوت خواهد بود.

مدارس ما چقدر متفاوت می‌شوند اگر توانایی‌های کودکان را تقویت کنیم و ابزارهای لازم برای نظارت بر خود،‌ پیش‌قدم شدن برای کار و ایجاد روابط بهتر با دیگران را در آغاز آموزش در اختیارشان قرار دهیم؛ به‌جای آنکه صبر کنیم تا وقتی مشکلات بروز کردند از روش‌های تنبیهی و اصلاحی کمک بگیریم؟

آیا راه‌حل در استفاده از موسیقی نیست؟

ارسال دیدگاه


بالا