نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

تگ: ویدئو


لحظات - لحظه‌ی جان کیج - قسمت دوم و پایانی

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - کلاسیک و موتسارت

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

مغز من چگونه هارمونی را پردازش می‌کند؟ - قسمت دوم

بداهه نوازان چگونه به هارمونی واکنش نشان می دهند؟Adam Neely

مغز من چگونه هارمونی را پردازش می‌کند؟ - قسمت اول

بداهه نوازان چگونه به هارمونی واکنش نشان می دهند؟Adam Neely

لحظات - لحظه‌ی جان کیج - قسمت اول

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - باروک و باخ (قسمت سوم و پایانی)

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

لحظات - لحظه‌ی اِشنیتکه

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با مانی جعفرزاده

موسیقی و روح دوران - باروک و باخ (قسمت دوم)

از سری گفتارهای ویدئویی نویز با سیاوش لطفی

بالا