نشان ملی ثبت(رسانه‌های دیجیتال)

بهترین آلبوم مردادماهِ ۱۳۹۸

Mah5

نظرسنجی بهترین آلبوم مردادماهِ ۹۸ نُویز، در دو سطح مختلف برگزار شد:

یکی انتخاب بهترین آلبوم ماه از نگاه تحریریه‌ی «نُویز» و دیگری بهترین آلبوم ماه، از نگاه مخاطبان کانال تلگرامِ «نُویز». این نظرسنجی به صورت ماهیانه در کانال تلگرامِ «نُویز» انجام و آلبوم برتر توسط «نُویز» اعلام خواهد شد.

نتایج این نظرسنجی‌ها در دو گروه تحریریه و مخاطبان «نُویز» به صورت زیر است:

با توجه به اکثریت آراء در گروه تحریریه‌ی «نُویز»، آلبوم «طاق‌های ضربی بغداد» با امتیاز (۳/۴ از ۵)، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

این آلبوم همچنین با توجه به نتیجه‌ی آراء مردمی در نظرسنجی کانال تلگرام «نُویز»، با کسب بیشترین رأی، رتبه‌ی اول را کسب کرد.

taghhaye zarbi 300

با این اثر بیشتر آشنا شوید: طاق‌های ضربی بغداد


جزئیات آراء گروه تحریریه به این شرح است: (محدوده‌ی امتیاز از ۰ تا ۵)

طاق‌های ضربی بغداد - عمر زیاد حکمت ۳/۴
پژواک خاموشی - پویان عطایی ۲/۴
خلوت بی‌زمان - گروه گاه ۱/۶
سه‌گاه‌وار - رضا مهدوی، مهسا عظیمی ۰/۹
محاکات - مهیار همتی ۱/۹
موسیقی نو در ایران شماره ی (۳) - علیرضا مشایخی و... ۱/۸
سوی دیگر - کوارتت شهرزاد، هوشیار خیام ۲/۲
فانوس خیال - هامون رحیمی‌فرد ۰/۶
سکوت واژگون - گروه خردل ۲/۴
از ارس - سالار زمانیان ۱/۳

 

جزئیات آراء مردمی از مجموع ۲۱۵ رأی أخذ شده به این شرح است:

طاق‌های ضربی بغداد - عمر زیاد حکمت ۴۶٪
پژواک خاموشی - پویان عطایی ۲۶٪
خلوت بی‌زمان - گروه گاه ۱٪
سه‌گاه‌وار - رضا مهدوی، مهسا عظیمی ۳٪
محاکات - مهیار همتی ۳٪
موسیقی نو در ایران شماره ی (۳) - علیرضا مشایخی و... ۷٪
سوی دیگر - کوارتت شهرزاد، هوشیار خیام ۹٪
فانوس خیال - هامون رحیمی‌فرد ۰٪
سکوت واژگون - گروه خردل ۳٪
از ارس - سالار زمانیان ۲٪

27 شهریور 1398

ارسال دیدگاه


بالا